Bilden ovan: Styrelsemšte pŒ KšpmansgŒrden den 3 december 2015.
FrŒn vŠnster: Marianne Rolf, ordf. Ulla-Britt Thofelt, suppl. Christer Svanberg, led. Lasse Olsson, vice sekr. Kim Johansson, suppl. Peter Kinch, led. och John Ljungkvist vice odrf. Saknas pŒ bild gšr Marit Nordgren, suppl. Katarina Ljungkvist, suppl. Birgit Olsson, kassšr. HŒkan Rosenqvist, sekr. Hans Sundberg, elansvarig.

13 mars 2015. Hej alla med intresse fšr Kullabygden!
Idag kommer fšrsta nummer av nŠttidningen Fyren ut.
Du hittar den pŒ nŠtet: nŠttidningenfyren.se
Maila dina tips till: tipsa@nattidningenfyren.se
Fyren Šr en partipolitiskt mŒngsidig och obunden nŠttidning, med uppgift att bredda och fšrdjupa demokratin i Kullabygden, genom att belysa viktiga samhŠllsfrŒgor och frŠmja en levande debatt. NŠttidningen Fyren uppdateras minst en gŒng per vecka, Šr en del av det Pressetiska systemet och utgivaren Šr utsedd av Myndigheten fšr radio och tv.

11 mars 2015, Hd.se. Demokratifšrening startar nŠttidning. Se lŠnk.

11 mars 2015, Hd.se. HšganŠs tur och retur. Se lŠnk.

24 februari 2015, hd.se. HšganŠs blir utan stadsantikvarie. Se lŠnk.

8 oktober.
PŒ styrelsemštet avgick Peter Kinch planenligt som ordfšrande i fšreningen. Han ersŠtts av Mariannne Rolf med John Ljungkvist som vice ordfšrande. Peter kvarstŒr dock i styrelsen.

28 augusti, hd.se. Val 2014 HšganŠs. Samlade artiklar om valet 2014 i HšganŠs. Se lŠnk.

6 augusti, pŒ min mening, HšganŠs sidan, HD. "HšganŠs behšver en fšrŠndring" Se lŠnk.

26 maj i HD.SE - Viken ršsterna avgjorde valet. Se lŠnk.

26 maj i Hd.se. "Vi avbryter planerna i hamnen" - PŽter Kov‡cs. Se lŠnk.
Nej-sidan i folkomršstningen vann slaget om HšganŠs hamn. "Vi fŒr kšpa lŠget", sŠger kommunstyrelsens ordfšrande PŽter Kov‡cs (M) dagen efter bakslaget.

26 maj i Hd.se. Ett nej Šr ett nej. Se lŠnk.

26 maj i Hd. Om folkomršstningen. Det deltog 56,8 procent av invŒnarna i den lokala folkomršstningen. Nejsidan fick 5 724 ršster och jasidan 5 104 - 50,8 respektive 45,33 procent av ršsterna. 369 personer valde att ršsta blankt och 63 av ršsterna var ogiltiga. Se lŠnk.

26 maj, 00.30 - Vi vann, vi vann, vi vann!