26 maj i HD.SE - Viken ršsterna avgjorde valet. Se lŠnk.

26 maj i Hd.se. "Vi avbryter planerna i hamnen" - PŽter Kov‡cs. Se lŠnk.
Nej-sidan i folkomršstningen vann slaget om HšganŠs hamn. "Vi fŒr kšpa lŠget", sŠger kommunstyrelsens ordfšrande PŽter Kov‡cs (M) dagen efter bakslaget.

26 maj i Hd.se. Ett nej Šr ett nej. Se lŠnk.

26 maj i Hd. Om folkomršstningen. Det deltog 56,8 procent av invŒnarna i den lokala folkomršstningen. Nejsidan fick 5 724 ršster och jasidan 5 104 - 50,8 respektive 45,33 procent av ršsterna. 369 personer valde att ršsta blankt och 63 av ršsterna var ogiltiga. Se lŠnk.

26 maj, 00.30 - Vi vann, vi vann, vi vann!

Hej alla som stšder folkomršstningen!
BOSTADSR€TT eller ALLEMANSR€TT Šr rubriken pŒ flygbladet, hjŠlp gŠrna till med att dela ut detta flygblad.
Fšr att lŠsa och skriva ut ett flygblad, tryck pŒ lŠnken.
FLYGBLAD

Utomhusscen, volleybollplan eller fler bŠnkar? Vad tycker du behšvs i HšganŠs hamn? Se lŠnk.

20 maj pŒ Tivolihuset - Temperaturen hšjdes infšr folkomršstningen. Se lŠnk.

20 maj i HD.SE Om Hamndebatten pŒ Tivolihuset. Kom alla som kan! Se lŠnk.

Mšten och debatt om hamnen. Se lŠnk.
PŒ Amanda 13/5, 19/5 samt 22/5 klockan 19 - 21. Dessutom blir det en hamndebatt i Tivolihuset, som aktionsgruppen bjudit in till. Den Šger rum tisdagen den 20 maj, klockan 19. Susanne Ravani fšr RŠdda HšganŠs hamn kommer dŒ tillsammans med ytterligare tvŒ namn frŒn aktionsgruppen (vilka har Šnnu inte spikats) att mšta tre ledande politiker och fšretrŠdare fšr ja-sidan. Dessa Šr kommunstyrelsens ordfšrande PetŽr Kov‡cs (M), kommunstyrelsens vice ordfšrande, Ulf Molin (C) samt byggnadsnŠmndens ordfšrande Gustaf WingŒrdh (M).

8 maj - 23 maj Šr det utstŠllning pŒ "gamla Kajkanten" gŠllande folkomršstningen!
…ppettider 12 - 17, torsdag - sšndag. Fšr att se bildspelet som visas dŠr,
se lŠnk. Bildspelet Šr tŠnkt att visa att byggnation i ett attraktivt hamnomrŒde som norra hamnen i Helsingborg inte nšdvŠndigtvis innebŠr kommers och folkliv. I Helsingborg bor det drygt 130000 tusen invŒnare, ŠndŒ gŒr det inte, sŠsongstŠngt i restauranger och butiker som fŒr slŒ igen. Inte konstigt i ett city som redan har problem med stormarknadernas konkurrens. Vi har det likadant i HšganŠs, den ena konkursen efter den andra, och vi Šr bara 25000 tusen invŒnare i vŒr Kommun. Satsa pŒ vŒr "innerstad" istŠllet sŒ att vŒra handlare šverlever.
Det finns Šven olika fšrslag pŒ utstŠllningen som har innehŒll frŒn HšganŠs Kommun, RŠdda Hamnen och HšganŠs Nedre Byafšrening. Kom ner och titta! Folkomršstningen handlar om vŒr och vŒra barn o barnbarns framtid. LŒt inte Kommunen sŠlja ut vŒr gemensamma mark till spekulanter som bara har sitt eget bŠsta fšr šgonen, lŒt hamnen vara hamn med allt vad dŠr hšr till.


1 maj vid Kvickbadet.
Fšr er som inte hade mšjlighet att lyssna/vara pŒ plats, lŠs Susanne Ravanis tal i sin helhet hŠr. Se lŠnk.
1 maj tal i filmversion.
Se lŠnk.

23 april i Hd. Min mening.
Partipiskan viner inom Moderaterna. Se lŠnk.

23 april i Hd. Min mening.
Demokrati utan trovŠrdighet. Se lŠnk.

22 april i HD.SE. Fortsatt splittring i fullmŠktige kring het valfrŒga.
Se lŠnk.

27 mars anfšrandet av Peter Kinch pŒ ByarŒdsmštet. Se text.

26 mars i HšganŠs Lokaltidningen.
Hšg tid att trŠda fram.
InsŠnt. Se lŠnk.

20 mars Œrsmšte. Tryck pŒ lŠnk fšr att se verksamhetsberŠttelsen och dagordningen fšr Œrsmštet.
LŠnk.

12 mars i HD.SE
Kommunen fŒr rŠtt om folkomršstningsbeslut.
Se lŠnk.

12 mars i Hd MIN MENING,
Folkomršstningen.
Vad vill Moderaterna egentligen?
Se lŠnk.

2 mars KvŠllsposten,
se lŠnk.
Allt om Kovacs city.

25 februari i HD.SE Alla ska fŒ kunskap infšr folkomršstning. Se lŠnk.
GŒ gŠrna in pŒ lŠnken och fšlj kommentarerna som kommer in i samband med artiklen, och argumentera sjŠlvan ocksŒ.

22 februari i HD.SE Dansande masterstudenter drŠnkte HšganŠs. Se lŠnk.

Hittat pΠkommunens hemsida.
Vattnet kommer!
Samtidigt som delar av England stŒr under vatten och Themsen stiger, visar ett trettiotal landskapsarkitektstudenter, under ledning av den irlŠndska koreografen R’onach N’ NŽill, tillsammans med ett filmteam hur stigande havsnivŒer och vatten som invaderar kan fšrvandla HšganŠs centrum! Klockan 12 lšrdag den 22 februari 2014. Se lŠnk.

21 februari i HD.SE "Anbudet hamnomrŒdet Šr alldeles fšr lŒgt". Se lŠnk.

19 februari i HD.SE Nej-sidan ordnar egen utstŠllning.
Se lŠnk.

30 januari 2014 i HD.se
Hur hanterar kommunen hšjda havsvattennivŒer? Se lŠnk.

17 januari 2014 i HD. Folkomršstningspršvning fŒr inte fšrtur.
HšganŠs kommunen fŒr avslag pŒ sin begŠran om fšrtur fšr att pršva folkomršstningsbeslutet. Se lŠnk.


3 januari 2014 i HD. Folkomršstningsbeslut šverklagat till fšrvaltningsrŠtten. Se lŠnk.

5 december 2013 i DN.se. Den politiska hšjdsjukan. Se lŠnk.

23 november 2013 i HD.SE. Fšrvirring kring valfrŒgan.
Det har varit viss fšrvirring i stadshuset kring folkomršstningsfrŒgan fšr HšganŠs hamnomrŒde. FrŒn bšrjan beslutade valnŠmnden att det skulle folkomršstas om byggplaner fšr del av fastigheten HšganŠs 36:1. Se lŠnk.


21 november 2013 i HD.

Den 25 maj hŒlls lokal folkomršstning om byggplanerna fšr en del av HšganŠs hamnomrŒde. Det beslutade kommunfullmŠktige i gŒr kvŠll med ršstsiffrorna 23-17. Se lŠnk.

13 november 2013 i HD.SE. Oenighet om valsedelfrŒga.
Den kommande folkomršstningen i hamnfrŒgan vŒllar oenighet i kommunstyrelsen. Valdag och valfrŒga fŒr Folkpartiet att stŠlla sig pŒ oppositionens sida. Se lŠnk.

7 november 2013 i HD.SE, kl. 18.36. Fritt fram att dricka vattnet.
Se lŠnk.

6 november 2013 pŒ HšganŠs Min mening i HD.
"FŒgel eller fisk?" Se lŠnk. "Demokrati i hamnfrŒgan?" Se lŠnk.

4 november 2013 i HD.SE - Vattnet drickbart tidigast torsdag, se lŠnk.

HšganŠsvattnet fŒr godkŠnt
H…GAN€S Publicerad 4 november 2013 kl. 14:44, se lŠnk.
FortsŠtt koka dricksvattnet! Det Šr kommunens rekommendation efter att nya provtagningar visat fšrekomst av tarmbakterien enterokocker i Helsingborgs vatten. Men numera Šr HšganŠsvattnet godkŠnt.

1 november 2013-HD.SE
Tarmbakterie i dricksvattnet? Se lŠnk!
De som bor i HšganŠs kommun uppmanas att koka allt dricksvatten och vatten till matlagning till pŒ mŒndag. Men det Šr en fšrsiktighetsŒtgŠrd.

AllmŠnpolitisk debatt i oktober

31 oktober 2013 i HD.se . Fullsatt nŠr fullmŠktige debatterade hotellsatsning i hamnen. Se lŠnk.

Den 31 oktober hŒller kommunfullmŠktige allmŠnpolitisk debatt med temat; Hur vill du utveckla hamnomrŒdet i HšganŠs?

Gšran TornŽe, kommunfullmŠktiges ordfšrande, tycker att den allmŠnna politiska debatten Šr ett bra forum fšr debatt och diskussion.

- Utvecklingen av HšganŠs hamn Šr ett aktuellt Šmne som har diskuterats under flera Œr. Det finns mŒnga Œsikter kring hamnomrŒdet, dŠrfšr blir det temat fšr nŠstkommande allmŠnpolitiska debatt, sŠger Gšran TornŽe.

TvŒ gŒnger om Œret hŒller kommunfullmŠktige i HšganŠs kommun allmŠnpolitisk debatt. Temat fšr debatten Šr en aktuell och lokalpolitisk frŒga som utses av kommunfullmŠktiges presidium. Vid debatten deltar bŒde ledamšter och ersŠttare till skillnad frŒn ett vanligt mšte i kommunfullmŠktige dŒ endast ledamšter och tjŠnstgšrande ersŠttare har rŠtt att yttra sig.

Susanne Ravani till KommunfullmŠktige.
Susanne kommer att inleda KommunfullmŠktiges hamndebatt den torsdagen den 31 oktober kl 18.30.
Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att komma och lyssna pŒ debatten. Vi hoppas pŒ starkt stšd och har uppmanat kommunen att ordna med fler Œhšrarplatser.
Peter Kinch

MŒnga insŠndare har varit i Helsingborgs Dagblad den senaste tiden angŒende hamnen i HšganŠs, lŠs dem gŠrna.

26 oktober 2013 i HD. Besked om folkomršstning fŒr vŠnta. Se lŠnk.

ÓInget hšghus i hamnenÓ lovade Molin i HD 2010. Se lŠnk.

23 oktober 2013 i HD. Min mening. Se lŠnk.

21 oktober 2013 i HD. HšganŠs vill ha tillstŒnd att vŠxa i HšganŠs. Se lŠnk.

18 oktober 2013 i HD. Klart med folkpmršstningen om hamnomrŒdet i HšganŠs. Se lŠnk.

KommunfullmŠktige har beslutat att folkomršsta om hamnen. Tack alla igen Ð som kŠmpat sŒ hŒrt fšr att fŒ in namnunderskrifter. Men snart bšrjar den stora kampen som kommer krŠva mycket av oss alla.
Fšr att markera fšr politikerna hoppas jag att sŒ mŒnga som mšjligt bšrjar med att komma den 31 oktober till kommunhuset dŒ det blir debatt om hamnen.
HŠr kan ni se inslag frŒn sydnytt. Se lŠnk.
Peter Kinch

30 september 2013 kl. 07.04. TV4. SŠlj inte vŒr hamn! Det anser aktionsgruppen RŠdda HšganŠs Hamn som inte tycker att kommunens planer pŒ att bygga bostŠder och hotell i hamnen gynnar HšganŠsborna. Se inslag i TV4.

19 september 2013 i HD. Folkomršstning nŠrmar sig. Se lŠnk.

18 SEPTEMBER 2013
Hej!
Fick just ett samtal frŒn HD och journalisten talade om att kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat frŒgan om namnunderskrifterna igŒr. Kommunen har tydligen godkŠnt drygt 2 700 underskrifter, sŒ vi har klarat grŠnsen med rŒge.
Kul!
FrŒgan ska upp pŒ kommunfullmŠktigemštet i mitten av oktober, dŒ man ska ršsta om folkomršstningen.

Stort grattis till alla som samlade in namnen i somras!
Susanne

Planprogram fšr vŠstra delen av Storgatan. Se lŠnk.
VŠlkommen till samrŒdsmšte fšr mer information, diskussion och planpromenad.
tid: Onsdagen den 11 september kl 19.00.
plats: CafŽ Amanda, bibliotektet i HšganŠs.

3 september 2013-HD.SE Konkurrensverket lŠgger ner Ð ingen kritik fšr hamnavtal.
Se lŠnk.

22 augusti 2013-HD. "Nu kan vi fortsŠtta processen". Se lŠnk.
22 augusti 2013-HD.SE Hamnvinnare utsedd trots krav pŒ folkomršstning.
Se lŠnk.

9 augusti 2013-HD.SE 2700 vill ha folkomršstning om hamnen. Se lŠnk.
En folkomršstning om hamnens framtid Šr i sikte. I dag fredag sŒ šverlŠmnades drygt 2700 namnunderskrifter till den borgerliga majoriteten.

4 augusti 2013-HD. …ver 2200 vill ha folkomršstning. Se lŠnk

Medan HšganŠs styrande politiker arbetar fšr bostŠder i hamnen gšr man annorlunda i grannkommunen.
Radio Kristianstad hade idag inslag om ett nytt marint center fšr €ngelholm. Se lŠnk.
HD skrev ocksŒ om planerna i bšrjan av juni. Se lŠnk.

OBS! Nytt elavtal, fšlj lŠnken.

12 juli 2013-HD. Folkomršstningskrav snart i hamn. LŠs i HD --> Folkomršstningskrav snart i hamn!

2 juli 2013-Nu Šr insamlandet av namn till kommunen fšr att fŒ en folkomršstning om hamnen i full gŒng.
Kommunen avser att fatta ett fšrsta beslut om de ska gŒ vidare med Hšgkvarterets fšrslag i september. Sedan vŠntar fšrhandlingar, detaljplanearbete, samrŒd mm. Slutgiltigt beslut vŠntas kanske senhšsten 2014.

Kan du hjŠlpa till att samla in namn? Kontakta dŒ Peter Kinch peter.kinch@telia.com fšr instruktioner och lappar.

7 juni 2013, HD.
Hšgkvarteret Šr berett att betala......

6 juni 2013, frŒn Susanne.
Hej och stort tack fšr att du velat uttrycka din Œsikt i frŒgan om bostŠder och hšghus i HšganŠs hamn.

Nu har vi sammanstŠllt samtliga 926 svar och av dem vill 903 att hamnen bevaras och utvecklas som rekreationsomrŒde och 23 vill istŠllet att man bygger ett hšghus.
Vi har delat ut knappt 4 000 blad och har alltsŒ fŒtt svar frŒn nŠstan en fjŠrdedel, vilket vi Šr vŠldigt nšjda med.

Peter Wittanders fšrslag till utformning av hamnen i HD, det enda som kommit in till kommunen. Hotelltornet pŒ 22 vŒningar har blivit tre hšghus med bostŠder, pŒ elva, nio och sex vŒningar. DŠrtill ett hotell med konferansanlŠggning och en rad hus med restauranger och butiker. En direkt frŒga Šr vad som hŠnt med de fem procent av markytan, som man tidigare sagt bara fick bebyggas. Det hŠr fšrslaget mŒste rimligen ta mer mark i ansprŒk. Se HD 5/6: http://hd.se/hoganas/2013/06/04/forsta-bilden-pa-nya-hamnhuset/

5 juni 2013, har HD Šven valt att publicera bŒde min insŠndare (som jag skrev fšr snart tvŒ veckor sedan) och nŒgra andra i frŒgan. Kristian Nilsson, redaktionschef i Helsingborg, kommenterar i tidningen, dock har han plockat bort de vŠrsta formuleringarna som han skickade direkt till mig i fšrra veckan.

Bland annat skrev han dŒ att tidningen skulle bli outhŠrdlig fšr lŠsarna om man beskrev bakgrund och klargjorde fakta, pŒ det sŠtt som jag tyckte att tidningen borde ha gjort. Men han vidhŒller att det Šr svŒrt att dra nŒgra slutsatser av vŒr enkŠt och dŠrfšr Šr den inte intressant fšr lŠsarna. Jag bifogar vŒr mailvŠxling, fšr den som Šr intresserad.

VŠnliga hŠlsningar

Susanne Ravani
RŠdda HšganŠs hamn

5 juni 2013, HD.
50 blir 40 i vŠstra HšganŠs.
LŠnk till artiklen.

4 juni 2013, HD.
LŠnk till artiklen.
PŒ tisdagseftermiddagen slŠppte HšganŠs kommun en skiss šver hur fastighetsbolaget Hšgkvarterets byggplaner i hamnen ser ut.
Hotelltornet blir bostŠder i stŠllet.

3 juni 2013, HD.
LŠnk till artiklen.
Vid midnatt i fredags gick tiden ut fšr att anmŠla sig till kommunens markanvisningstŠvling fšr att bygga hotell, konferens, bostŠder och butikslokaler i hamnen.
Fastighetsbolaget Hšgkvarteret, med delŠgaren Peter Wittander, Šr det enda fšretag som lŠmnat in ett fšrslag.
Under sommaren ska Hšgkvarterets fšrslag ocksŒ stŠllas ut pŒ biblioteket under ett par veckors tid.
Ð Kommunstyrelsen tar stŠllning fšrst i september.

23 maj 2013, HD.
Ljumt intresse fšr att bygga Hotelltorn.

2 maj -2013
Inget anbud
har Šnnu kommit till kommunen om exploatering av hamnen.

Undersškningen/Flygbladet

Aktionsgruppen RŠdda HšganŠs Hamn genomfšr en undersškning i kommunen. Man vill veta vad innevŒnarna faktiskt tycker om exploateringsplanerna i hamnen. Undersškningen genomfšrs dels via nŠtet och dels via flygblad. Har du mšjlighet att hjŠlpa till med att dela ut lappar i brevlŒdor hšr av dig till HŒkan
hakan.rosenqvist@towebi.se
Aktionsgruppens hemsida med formulŠr: http://www.rŠddahšganŠshamn.se/

Detta Šr en angelŠgen frŒga Šven fšr dig som Šr med i Byafšreningen.

/Peter Kinch
ordfšrande i Byafšreningen

Trafikgruppen har lŠmnat skrivelse till Kommunen gŠllande trafiksituationen pŒ LerbergsvŠgen.