Historik

Byafšreningen HšganŠs Nedre bildades1985 vid ett tillfŠlle dŒ kommunpolitkerna planerade stora ingrepp i stadsbilden pŒ Nedre. Bl a ville man riva Sagabiografen och flera andra hus, men ett aktivt byalag lyckades dŒ fšrhindra skšvlingen och har sedan kunnat agera i flera andra frŒgor.

Byafšreningen Šr opinionsbildande och har tagits emot vŠlvilligt av senare kommunpolitiker som en representativ samtalspartner och remissinstans nŠr det gŠller utbyggnad och fšrŠndringar. Vi har beretts tillfŠlle att fšra fram vŒra Œsikter i detaljplanearbete inte minst vad gŠller hamnen.

Fšreningen har nŒtt framgŒngar i frŒgor om cykelvŠgar, flyttning av tankshinder, problem kring tung trafik pŒ smŒgator mm.

Inom fšreningen finns ett brett utbud av professionell och facklig kunskap.

Fšreningen har ocksŒ emellanŒt och nŠr intresse finns fungerat som en trivselfšrening med olika arrangemang, julfester, sommarfester, guidade turer, och fšreningen erbjuder ocksŒ fšrmŒnliga elavtal.

VŠlkommen som medlem i gemenskapen.