Föreningens verksamhet och mål

Byaföreningen Höganäs Nedre bildades i november 1985 på Sagabiografen, dit alla med intresse för det som händer på Nedre bjudits in. Sedan dess har vi agerat i många frågor som berör vårt boende, så som byggnationen, trafiken, försköning och livskvalitet.

Föreningen agerar i olika frågor genom att diskutera faktiska förhållanden, söka samförståndslösningar, och bjuda in berörda parter för att höra deras synpunkter och klargöra medlemmarnas önskemål. Vi samlar slutligen våra åsikter och krav, och framför dessa till de lämpliga myndigheterna.

Vi engagerar oss för våra medlemmar i Höganäs.
  •  alla som vill stödja föreningen kan bli medlemmar
  •  vi engagerar oss i dina frågor
  •  vi samarbetar även med andra byaföreningar i gemensamma frågor

Inom föreningen finns ett brett utbud av professionell och facklig kunskap, samt anknytning till andra icke politiska föreningar, med vilka vi kan utarbeta gemensamma skrivelser och uttalanden.

Genom att agera som språkrör mot kommun och myndigheter, kan vi nå våra mål för trivsel och livskavalitet på Höganäs Nedre.

Höganäs Nedre Byaförening håller
- medlemsmöte minst en gång per år
- styrelsemöten varannan månad
- arbetsgruppsmöten vid behov


Vi vill ha pågående kontakt med medlemmar per e-post, telefon eller samtal om det som berör vår stadsdel.

Höganäs Nedre Byaförening har idag runt 150 hushåll som medlemmar.
 
Ju fler medlemmar och röster vi representerar, ju starkare blir vår röst!
Bli medlem Du också!
 
Medlem blir Du och Ditt hushåll genom att sätta in medlemsavgiften.
Medlemsavgift 100 kr. Plusgiro 294657-2. Ange adress telefonnummer, och e-postadress.
Som medlem stödjer du föreningens arbete att bevara särart och trivsel i Höganäs Nedre. Vi menar att Höganäs Nedre omfattar alla som bor väster om väg 111 mellan Lerberget och Strandbaden.
Inbetalning efter 1 oktober gäller för nästa år också.
Obs! Glöm ej att skriva avsändare och gatuadress.