Hgans 2009-05-27

Kommunstyrelsen

Stadshuset

263 82 HGANS

 

 

ANGENDE BL HALLEN OCH TEGELBYGGNADEN (tidigare centralfrrd)

 

Vid Hgans Nedre Byafrenings styrelsemte 2009 05 25 togs frgan om Bl hallen och Tegelhuset upp fr diskussion.

 

Styrelsen anser att Tegelbyggnaden har ett kulturellt intresse fr Hgans och stora kvaliteter som skall bevaras. Byggnaden r mycket gedigen och erbjuder flera alternativa framtida anvndningsomrden.

 

Bl Hallen r ocks ett gediget bygge som i dag frekvent utnyttjas fr flera aktiviteter. Byggnadens fasad kunde dock frbttras fr att ge byggnaden den status den svl frtjnar.

 

Bda byggnaderna r av stort intresse inte bara fr boende p Hgans Nedre utan ocks fr hela Hgans Kommun och bidrar dessutom till kad turism.

 

Vr styrelse informerades om Mataki Bouls skrivelse till Kommunstyrelsen 2008 12 18 Ang.

en eventuell rivning av Bl Hallen.

 

Vi stller oss bakom nmnda skrivelse, d vi anser att Bl hallen r har stor nuvarande och framtida betydelse fr Hgans Nedre Byafrening svl som fr hela Hgans Kommun.

 

Vi vill ocks att Tegelbyggnaden bevaras och utnyttjas i vrt framtida Hgans.

 

Vi freslr att Hgans Kommun vertar gandet och den framtida kontrollen av de tv byggnaderna frn Hgansbolaget.

 

 

Fr Hgans Nedre Byafrening

 

 

 

Lars-Olov Ohrling