SKRIVELSER VI HAR GJORT samt MOTPARTNERS
 
 
Öppet brev till Höganäs kommunledning angående medborgardialog för hamnområdet i Höganäs 180301.
Angående Nya översiktsplanen för Höganäs 2011
Ang. Blå Hallen 090527
Inget höghus i hamnen 090909
Vision 09 argument från Peter Kovacs
Vision 11 - Byaföreningen Nedre