Ordförande
Vald till 2021
Kassör
Vald till 2021
Christian Lassen
John Ljungkvist
070-266 70 31
070-39 44 167
christian.lassen@tyrens.se
john.hoganas@gmail.com


Sekreterare
Vald till 2022
Ledamot
Vald till 2021
Eva Påhlman
Bo Hedgren
070-912 91 92
072-969 43 18
evapahlman@outlook.com
bo.hedgren@hotmail.com

Suppleant
Vald till 2021
Ledamot
Vald till 2022
Anders Påhlman
Sven Nilsson
070-210 95 50
070-212 39 94
anders.pahlman@telia.com
sgn4705@gmail.com

Suppleant
Vald till 2021    
Siv Persson